Održana radionica na temu rešavanja animalnog otpada (Foto)

U Gradskoj kući  u Sremskoj Mitrovici  održana je druga radionica na temu „Rešavanje animalnog
otpada za teritoriju Grada Sremska Mitrovica“, u okviru projekta „Registar zagađivača
animalnim otpadom“.
Radionica je podržana od strane UNDP-a, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zaštite
životne sredine, Uprave za veterinu i Grada Sremska Mitrovica i okupila je zainteresovane
stočare sa teritorije Srema, veterinare, veterinarske inspektore i komunalne službe. Sastanku
su prisustvovali i predstavnici PKS Srema, Agencije za ruralni razvoj, Poljoprivredne stručne
službe, kao i gosti iz Čajetine.
Predavači na radionici su bili Slavica Nikolić Stajković, šef grupe u Upravi za veterinu, sa
temom: „Sporedni proizvodi životinjskog porekla“, kao i Srećko Čupić, rukovodilac službe
Zoohigijene, sa temom: „Uloga Zoohigijenske službe u eliminisanju animalnog otpada i
sprečavanju širenja zoonoza“. Dušan Filimonović, projektni menadžer, prezentovao je android
aplikaciju za evidentiranje i odlaganje otpada životinjskog porekla.
Po rečima načelnika Gradske uprave za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine Dražena
Riđošića, rešavanje animalnog otpada je veoma značajna tema za Grad i veoma znači finansijska
podrška od Razvojne agencije Ujedinjenih nacija UNDP, za projekat „Registar zagađivača
animalnog otpada za Grad Sremsku Mitrovicu“. Preduzeti su određeni koraci gde su mapirane
sve jame i stočna groblja, ukupno 14, sa punktom za prihvatanje animalnog otpada u Laćarku.
Kafilerija „Energo-Zelena“ odvozi uginuća, što finansira Grad.
Projektni menadžer Dušan Filimonović je rekao da je snažan edukativandeo projekta kroz dve
održane radionice, veb prezentaciju i dokumentarni film, dok će android aplikacija značajno
pomoći stočarima da prijavljuju uginuća. Detaljne instrukcije o preuzimanju aplikacije mogu se
pogledati na veb sajtu www.animalniotpad.sremskamitrovica.rs

Sanja Mitrović