Ogar – turistički potencijal

Unapređenje regionalne turističke ponude Srema bila je  tema sastanka predstavnika turističkih organizacije ovog područja.Tokom sastanka razmatralo se o izradi dva projekta na teritoriji opštine Pećinci: izrada turističke signalizacije i izrada projektno tehničke dokumentacije za izradnju turističkog info punkta u Ogaru. U Ogaru se nalazi “Aksentijev kućerak” najstarija očuvana seoska kuća u Sremu koje je i kulturno dobro od izuzetnog značaja. Izgradnja turističkog info punkta u Ogaru umnogome bi doprinela promociji samog lokaliteta, istaknuto je tokom sastanka.

Milena Božić