Besplatna komunalna usluga

JKP “Sava”  redovno po ustaljenom režimu odvozi komunalni otpad od svih fizičkih i pravnih lisa sa teritorije pećinačke opštine što je regulisano opštinskom odlukom o održavanju čistoće.Pored toga, poslednje dve godine, ovo Javno komunalno preduzeće vrši i uslugu odvoženja kabastog otpada ,koja je za građane besplatna, a sve što je potrebno jeste da ih građani pozovu na telefon.

Milena Božić