Nagrade učenicima za postignute uspehe

Ministarstvo omladine i sporta raspisalo je  Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2021. godine. Konkurs će biti otvoren do 15. jula, a pravo na nagradu će imati učenici srednjih škola koji su u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine osvojili jednu od prve tri nagrade/mesta na republičkim ili međunarodnim priznatim takmičenjima, bez obzira na to da li su održana uživo ili onlajn. Konkurs je objavljen na zvaničnim internet prezentacijama Ministarstva omladine i sport.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: