Suzbijanje štetne vegetacije

Grad Sremska Mitrovica obaveštava  građane, a posebano pčelare, da će  se danas, 08. juna 2022. godine, početi sa izvodenjem tretmana na suzbijanju štetne vegetacije, ambrozije i drugih štetnih korova na hidromeliorativnim objektima na vodnom području Vodoprivrednog društva “Hidrosrem”, Sremska Mitrovica. Radovi se izvode po ugovoru i nalogu Javno Vodovodno Preduzeće “Vode Vojvodine”. Termini i dinamika radova zavisiće  od meteo-uslova. Tretmani će se izvoditi herbicidima na bazi glifosata i triklopira.  

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: