Data saglasnost o pokriću gubitka

Članovi opštinskog veća u Rumi prihvatili su zahtev nadzornog odbora Javnog preduzeća „Stambeno“ Ruma o davanju saglasnosti na odluku o pokriću gubitka za 2021. Godinu. Godišnjim izveštajem je utvrđeno da je ovo preduzeće iskazalo gubitak u iznosu od 26.400.000 dinara, ali da će ovaj gubitak pokriti  iz neraspoređenih sredstava dobiti  iz prethodnih godina koja iznose 29.322.000 dinara.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: