Stanje u Kovid ambulantama u Sremu

Vreme je da proverimo kakvo je stanje u Kovid ambuantama u Sremu

ŠID:

BROJ PREGLEDA16

BROJ POZITIVNIH :3

SREMSKA MITROVICA:

BROJ PRVIH PREGLEDA: 6

BROJ POZITIVNIH1

RUMA:

BROJ PREGLEDA:14

BROJ POZITIVNIH:1

STARA PAZOVA:

BROJ PREGLEDA :18

BROJ POZITIVNIH:0

Mirjana Stupar