Sremski ratari neguju useve

Kod ratara je aktuelan posao međuredne kultivacije koji izvode na svojim usevima. U ovom periodu veoma je bitno uništiti korove,razbiti pokoricu i na neki način obezbediti dobar prinos,što se sve to sa ovom merom nege i postiže.

Aleksandar Krkobabić