Opština Pećinci – bez otpada

Opština Pećinci kroz različite aktivnosti pokazuje značaj zaštite životne sredine. Pored čišćenja divljih deponija, u svim naseljima ove sremske opštine postavljeni su kontejneri, a JKP “Sava” redovno odnosi smeće po naseljima. I pored toga što je usluga odnošenja kabastog otpada sa adrese pozivaoca potpuno besplatna, delovi nameštaja bačeni pored kontejnera ili istovareni pored puta su samo neke od slika koje se svakodnevno mogu videti u ovoj opštini.

Milena Božić