Nagle promene vremena osete i mladi

Nagle promene vremena koje imamo znatno utiču na stanovništvo. Osim za stariju populaciju i hronične bolesnike,vrućine i nagli veoma učestali padovi temperature takođe utiču i na ona mlađe. 

Aleksandar Krkobabić