Radovi na toplovodnoj mreži (Foto)

U toku su radovi na  izmeni dela toplovodne mreže u naselju “Orao” u blizini Osnovne škole “Jovan Popović u Sremskoj Mitrovici.   Dužina trase koja će biti zamenjena ove godine je 210 metara radove  finansira Javno komunalno preduzeće “Toplifikacija” iz Sremske Mitrovice iz sopstvenog sredstava. Kraj radova planiran je pred kraj juna, a uložena sredstva iznose 8 miliona dinara.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: