Prelazak na gas

Cilj Opštine Ruma da se očuva životna sredina utiče na kvalitet života građana. Plan je da veći
deo kotlarnica koje rade na mazut, pređu na gas. Jedna od njih je i kotlarnica jug, koja će u
narednom periodu preći na gas kao osnovni energent.

Jovana Stupar