Izmena Odluke o budžetu

Na današnjoj sednici Skupštine Opštine Šid usvojena je nova izmena Odluke o budžetu za 2022. godinu.  Odluka je usvojena na osnovu dobijanja sredstava  sa višihnivoa vlasti koja se tiču investicionih ulaganja. Jedno od njih je i izgradnja novog vrtića u Šidu.

Sanja Mitrović