Javni poziv za izbegla lica iz Bosne i Hercegovine

Obaveštavaju se izbegla lica iz Bosne i Hercegovine, koja borave na teritoriji opštine Rume i opštine Pećinci, a koja poseduju nepokretnosti u Bosni i Hercegovini, konkretno da području opština Gradačac, Kalesija, Lukavac, Mostar, Orašje, Srebrenik, Tomislavgrad, Tuzla i Živinice. Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne odnose poziva sva fizička i pravna lica sa područja navedenih katastarskih opština da omoguće pristup i dostave dokumentaciju potrebnu za ažuriranje evidencija o nekretninama, te na taj način registruju svoje nekretnine bez dodatnih troškova i plaćanja sudskih taksi.

Detaljnije informacije nalaze se u dokumentu Uputstvo za podnosioce prijava prava na nekretninama u Federaciji BiH, kao i u dokumentu Obaveštenje i poziv srpskom narodu iz Federacije.

Milena Božić

%d bloggers like this: