Međunarodni Dan reke Save

Međunarodni Dan reke Save obeležava se  svakog 1. juna   u četiri države u slivu reke Save – Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji, koje su 2002. godine potpisale „Okvirni sporazum o slivu reke Save“. Ovaj praznik je ustanovljen sa ciljem promovisanja značaja reke Save, njenih izuzetnih ekoloških vrednosti i socio-ekonomskog potencijala. Ove godine  obeležava se  pod sloganom “da nam reka Sava bude zdrava”. Sava je ravničarska reka i plovna je celom svojom duzinom kroz Srbiju. Nastaje u Sloveniji spajanjem dve reke Save. Ukupna duzina Save je 945 km a kroz Srbiju je njena duzina 206 km.  Jedna od najlepših obala i plaža na reci Savi nalazi se u Sremskoj Mitrovici, gde je tokom čitave  letnje sezone skoncentrisan život Mitrovčana.

Sanja Mitrović