Odnošenje pesticidnog otpada

Grad Sremska Mitrovica i ove godine oprganizuje sakupljanje prazne  ambalaže pesticidnih sredstava. Pesticidni otpad predstavlja veliku opasnost za zdravlje ljudi i životnu sredinu a akciju sakupljanja pesticidnog otpada kao i do sada  realizovaće Poljoprivredna stručna služba  Sremska Mitrovica u saradnji sa Agencijom za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica.

Sanja Mitrović