Odluka o dodeli stipendija

U skladu sa budžetom Opštine Ruma za 2022. godinu doneta je Odluka o dodeli stipendija sportistima u 2022. godini. Odluka je predlog Komisije za dodelu stipendije sportistima, a lokalna vlast Opštine Ruma usvojila je ovu Odluku.

Milena Sekulić