Izleti za penzionere

Oraganizacija Udruženja penzionera u Inđiji organizuje jednodnevne izlete za svoje članove. Prva sledeća ekskurzija penzionera je u Beograd, 10. juna, a prijavljivanje je do 5. juna u prostorijama udruženja.

Mirjana Stupar