Stanje u Kovid ambulantama u Sremu

U nastavku programa pogledajmo stanje u Kovid ambulanti u Sremu

SREMSKA MITROVICA:
BROJ PREGLEDA: 12
BROJ PRVIH PREGLEDA: 7
BROJ POZITIVNIH :1

RUMA:
BROJ PREGLEDA: 32
BROJ PRVIH PREGLEDA:16
BROJ POZITIVNIH: 3

PEĆINCI:
UKUPAN BROJ PREGLEDA : 9
BROJ PRVIH PREGLEDA:7
BROJ POZITIVNIH:0

STARA PAZOVA:
UKUPAN BROJ PREGLEDA : 15
BROJ PRVIH PREGLEDA:15
BROJ POZITIVNIH:0

Dejana Kovačević