“Gljive Fruške gore”

Na Letenci je održana manifestacija “GLJIVE FRUŠKE GORE”, u organizaciji EGD “Sunčanica” iz Sremske Mitrovice, a uz podršku Agencije za ruralni razvoj, Grada Sremska Mitrovica i lokalnih javnih preduzeća.  Na manifestaciji je učestvovalo 10 udruženja gljivara iz Srbije, članice Mikološko gljivarskog saveza Srbije. U okviru manifestacije, po prvi put je dogovorena saradnja između EGD “Sunčanica” i mitrovačke Ekonomske škole “9. Maj”. Učenicima škole je preneto znanje kulinara iz gljivarske oblasti, posebno o upotrebi jestivih gljiva i načinu njihove primene u kulinarstvu, kao i o štetnosti prilikom nestručnog i nepravilnog postupanja pri pripremi jestivih gljiva. 

Organizatori već drugi put ostvaruju saradnju sa vrtićima “Stonogica” i “Tamaris”, a ove godine su se priključila i deca osnovne škole iz Grgurevaca. Gljivari su sa decom išli na gljivarenje i druženje u prirodi, objasnili deci način branja gljiva bez uništavanja staništa i održali obuku o jestivim, otrovnim i lekovitim gljivama i o njihovoj ulozi na planeti. 

Dejana Kovačević