Skladištenje neopasnog otpada

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta radnog komleksa za skladištenje i tretman neopasnog otpada na katastarskim parcelama  broj 40 i 41 u selu Krušedol, opština Irig,  je u toku. Pozivaju se sva fizička i pravna lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat. Javna prezentacija će se održati u trajanju od sedam dana od 21. do 28. maja, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, u zgradi Opštine Irig, Vojvode putnika broj 1.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: