Projekat odvajanje kućnog otpada

Projekat odvajanje kućnog otpada sprovodi se u ukupno sedamnaest gradova i opština u Srbiji, a realizuje ga Ministarstvo zaštite životne sredineRepublike Srbije uz pomoć Evropske unije i  Vlade  Kraljevine Švedske.  Partneri na projektu su Javno komunalno preduzeće “Komunalije”, Regionalna deponija Srem Mačva i Grad Sremska Mitrovica. Projektom odvajanja kućnog otpada  Sremska Mitrovica unaprediće svoj sistem upravljanja otpadom a  u sklopu projekta nabavljeno je dva vozila za prikupljanje otpada,skoro 8 000 kanti i oko 250 kanti za sakupljanje papira,plastike i stakla.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: