Sredstva za dokumentaciju

Na konkursu pokrajinskog sekretarijata za poljoprivrredu, vodoprivredu i šumarstvo Opština
Indjija dobila je 23 miliona dinara za izradu projektne dokumentacije za izgradnju
kanalizacione mreže u tri naseljena mesta, Ljukovo, Nove Karlovce i Jarkovce. To je velika
investicija za indjijsku opštinu, rekao je predsednik Opštine Indjija Vladimir Gak.

Mirjana Stupar