Uređenje kanalske mreže

Za uređenje I održavanje kanalske mreže u Sremskoj Mitrovici ove godine biće uloženo 12 miliona dinara. Cilj je da se poboljša funkcionalnost sistema, koji sa preko 1000 kilometara kanala, crpnim stanicama , ustavama I drugim hidrotehničkim objekitima čine sistem za odvodnajvanje na sremskomitrovačkoj teritoriji.

Borba sa vodenom stihijom 2014 godine, u Sremskoj Mitrovici  počela je pre osam godina u ovo doba, kada se kanal Čikas izlio na okolni prostor. U domaćinstvo Blagoja Blagojevića koji živi u ulici Slobodana Maletića naselju “Blok B” voda je prodrla u podrumske prostorije I načinila veliku štetu.

Kanalska mreža na teritoriji Grada je dugačka oko 1. 000 kilometara, a kompletna sanacija kanalske mreže u periodu od 2014.do 2022. godine. izvršena je na 217, 6km, a delimična sanacija na 572,5 km, rečeno nam je u nadležnom preduzeću.  Održavanje kanalske mreže je posao koji se obavlja u kontinuitetu, da bi sistem funkcionisao u punom kapacitetu I da se više ne bi ponovile nemile scene iz 2014. Kazu u “HidroSremu”.

Značaj kanalske mreže je višestruk, a osnovna funkcija je odvodnjavanje, kažu u resornoj Gradskoj upravi. Tokom jedne kalendarske godine na redovno održavanje sistema za odvodnjavanje koje pripada teritoriji Grada Sremska Mitrovica, uloži se oko 35 miliona dinara. Za ovu godinu iz lokalnog budzeta obezbeđeno je 12 miliona dinara, a očekuju se sredstva I sa drugih nivoa vlasti.

Redovno uređenje kanalske mreže je neophodno zbog funcionisanja celog sistema, te nadležni ističu da svi mogu da pomognu, tako što kanale neće pretvrati u deponije i u njih bacati smeće.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: