Pojačan nadzor

Neprijatni mirisi iz okolnih farmi i danas se šire Inđijom, pa je na inicijativu predsednika Opštine Vladimira Gaka na današnjem sastanku Sistema 48 donesen obavezujući zaključak da se pojača inspekcijski nadzor u ovakvim objektima, kao i da se preduzmu ostale zakonske mere.

Mirjana Stupar