Fudbalske čarolije

Fudbalska takmičenja u Srbiji, pa samim tim i u Vojvodini polako ulaze u samu završnicu za još uvek tekuću sezonu. Kao i svake godine ima nedoumica kako se popunjavaju, odnosno prazne ta takmičenja.

Anđelko Belić