Ulaganja u mehanizaciju

Uslugu odvoženja smeća iz seoskih mesnih zajednica na teritoriji opštine Ruma, omogućena je zahvaljujući ulaganjima u mehanizaciju koja su predviđena za JP “Komunalac” Ruma. Ovo je samo jedno od ulaganja koje je Opština Ruma opredelila za nabavku nove opreme ovog javnog preduzeća.

Milena Sekulić