Angažovaće se eksterna revizija za završni račun

Skupština Grada Sremska Mitrovica donela je Odluku o angažovanju eksternog revizora za reviziju završnog računa budžeta Grada za prošlu godinu. Prema zakonu reviziju može da obavi revizor koji ispunjava uslove za obavljenje poslova revizije finansijskih izveštaja uz saglasnost Državne revizorske institucije,  a na osnovu Skupštine.  Za sporovođenje ove Odluke iz budžeta je obezbeđeno 250 hiljada dinara.

Informativna redakcija

%d bloggers like this: