Stanje u Kovid ambulantama u Sremu

Došlo je vreme da se podsetimo stanja u Kovid ambulantama u Sremu

ŠID:
BROJ PREGLEDA: 12
BROJ PRVIH PREGLEDA: 7
BROJ POZITIVNIH :1

SREMSKA MITROVICA:
BROJ PREGLEDA:
BROJ PRVIH PREGLEDA: 18
BROJ POZITIVNIH :4

RUMA:
BROJ PREGLEDA: 44
BROJ PRVIH PREGLEDA 16
BROJ POZITIVNIH: 2

PEĆINCI:
UKUPAN BROJ PREGLEDA:
BROJ PRVIH PREGLEDA :8
BROJ POZITIVNIH 1

STARA PAZOVA:
UKUPAN BROJ PREGLEDA : 19
BROJ POZITIVNIH:2

Mirjana Stupar