Pokrajinska podrška za male pogone za preradu mleka i mesa

U Pokrajinskoj vladi dodeljeni su ugovori za unapređenje proizvodnje i prerade mesa i mleka. Cilj konkursa je i proširenje asortimana proizvoda, a ovaj konkurs Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu traje od 2016. godine.

Dušanka Ljubojević

%d bloggers like this: