Podrška ženskom preduzetništvu

Podrška ženskom preduzetništvu u oblasti turizma osnovni je cilj današnje radionice koju su u Inđiji organizovali NALED, Turistička organizacija Srbije, kao i opštinska Turistička organizacija. Suština je osnažiti žene preduzetnice i pružiti im podršku u razvoju turističke delatnosti, a Opština Inđija ocenjena je kao perspektivna turistička destinacija, sve atraktivnija za turiste.

Mirjana Stupar

%d bloggers like this: