Jednodnevno isključenje gasa

Prema obaveštenju od 26.4.2022. godine isporučioca gasa ”Srbijagasa” u četvrtak, 12.5.2022. godine, na GMRS (gasno mernoj regulacionoj stanici) Ruma planiraju se radovi na ugradnji linija sa ultrasoničnim merilima, što će usloviti planirani prekid isporuke prirodnog gasa u intervalu od 5:30 do 20:30 časova.

U navedenom vremenskom intervalu bez gasa će ostati sledeći potrošači:

Svi industrijsko komunalni potrošači u:
 a. Rumi,
 b. Industrijskoj zoni Rumska petlja,
 c. Vognju,
 d. Stejanovcima i
 e. Pavlovcima.

Sva domaćinstva u:
 a. Rumi,
 b. Vognju ,
 c. Stejanovcima i
 d. Pavlovcima.

Kako je navedeno u obaveštenju, potrošači se mole da se organizuju u eventualnom grejanju poslovnog i stambenog prostora kako bi najavljeno iskuljčenje sa distributivne gasne mreže što manje uticalo na planirane aktivnosti samih potrošača.