Unapređenje energetske efikasnosti

Grad Sremska Mitrovica će u 2022. godini kroz mere energetske tranzicije sufinansirati unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima sa teritorije Grada.  Grad će sufinansirati zamenu spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača, postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju, nabavku i instalaciju kotlova na prirodni gas ili biomasu, toplotnih pumpi, nabavka i ugradnja solarnih kolektora i slično. Mere energetske tranzicije biće sufiinansirane od 25 do 75% vrednosti investicije. Ova odluka doneta je na poslednjoj Sednici Skupštine Grada.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: