Na današnji dan umro drug Tito

Pre 42 godine, 4. maja 1980. godine, umro je Josip Broz Tito. Predsednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Saveza komunista Jugoslavije,  vrhovni komandant oružanih snaga SFRJ i predsednik Saveta narodne odbrane, sin svih naroda i narodnosti umro je u bolnici u Ljubljani tri dana pred svoj 88. rođendan. U međunarodnoj politici bio je jedan od najistaknutijih pobornika mira i aktivne koegzistencije, prava samoopredeljenja i ravnopravnosti među narodima. Sahrani Josipa Broza Tita, u Beogradu 8. maja, prisustvovali su predstavnici više od 120 zemalja, kao i predstavnici više od 200 partija u svetu. Televizijski prenos sahrane preuzele su televizijske stanice u više od 40 zemalja.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: