Javni poziv

Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave Opštine Ruma, oglasilo je Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju objekata javne namene – Autoput Ruma – Šabac. Podnosilac zahteva za potvrđivanje Urbanističkog projekta  je Javno preduzeće “ Putevi Srbije “ . Javna prezentacija Urbanističkog projekta će biti održana u trajanju od 4.  do 10. maja,  svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 časova, u prostorijama Odeljenja za urbanizam i građenje Opštinske uprave Opštine Ruma, u Rumi, ul. Orlovićeva, br.5 i na internet stranici Opštine Ruma.

Milena Sekulić

%d bloggers like this: