KC “Brana Crnčević” u novom ruhu

Ulaganje u objekte kulture ali i sam izgled grada bile su jedne od tema na nedavno održanoj sednici Skupštine Opštine Ruma. Zahvaljujući prvom ovogodišnjem rebalansu budžeta opptine, stvorili su se uslovi da se u Rumi renoviraju najzačajnije kulturne ustanove među kojima je Kulturni centar “Brana Crnčević” koji se nalazi na samom Gradskom trgu.

Milena Sekulić