Dubinska zaštita kukuruza

Prolećne setve su završene. Posejane kulture se nalaze u fazi nicanja, a poljoprivredni proizvođači pogotovo kukuruza započinju posao oko dubinske zaštite kukuruza. 

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: