Smanjen broj nezaposlenih lica

U Sremskoj okrugu je u martu 2022 godine registrovano 11 hilljada nezaposlenih lica, od čega je na Teritoriji Grada Sremska Mirovica evidentirano 2.800. Iz Nacionalne službe za zapošljavanje Sremska Mitrovica ističu da 2012.godine broj nezaposlenih bio preko 30.000, što je tri puta više nego danas. Cilj Nacionalne službe za zapošljavanje je smanjenje broja nezaposenih lica, ali i povećanje broja zaposlenih, kao i pomoć pri odabiru adekvatnog posla za svakog pojedinca, čemu svedoči i manja stopa nezaposlenosti.

Dejana Kovačević