Zakon o elektronskom fakturisanju

Od prvog maja počinje primena Zakona o elektronskom fakturisanju. Na osnovu ovog Zakona svi subjekti javnog sektora imaju obavezu da izdaju elektronsku fakturu drugom subjektu javnog sektora. Sva pravna lica privatnog i javnog sektrora kao i preduzetnici koji imaju poslovno-pravne odnose sa Opštinom Ruma, koji se odnose na isporuku dobara, pružanje usluga i drugo od prvog maja će to biti moguće da čine samo u odgovarajućem zakonski definisanom i elektronski struktuiranom formatu.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: