Unapređenje turističke ponude

Opština Irig poseduje ogroman turistički potencijal. Posebno je značajno turističko mesto Vrdnik. Zatupljen je banjski , izletnički, kao i verski turizam. Iriška turistička organizacija kažu konstantno radi na unapređenju turističke ponude te je ove godine aplicirano kod Ministarstva za turizam   za projekat  uređenja centralnog trga u Banji Vrdnik.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: