ARR: Uskoro novi konkursi

Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica planirala je za 2022. meru u oblasti ruralnog razvoja koja  se odnosi na udruženja građana, čija je delatnost u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja – udruženja stočara, voćara, pčelarska društva i dr. U pitanju je mera koja se tradicionalno sprovodi, od osnivanja Agencije, a za cilj ima jačanje i unapređenje civilnog sektora u ovom domenu.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: