Seminar o ženskom aktivizmu (Foto)

Održan je drugi modul Seminara o ženskom aktivizmu u organizaciji Kancelarije za inluziju Roma i Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Cilj seminara je da se ukaže na značaj romskog ženskog aktivizma kao i uključivanje Romkinja u sve društvene tokove.

Milena Sekulić

%d bloggers like this: