Pripreme za prvo zapošljavanje roma

Grad Sremska Mitrovica, u saradnji sa projektnim partnerima, je u poslednjih nekoliko meseci pripremao teren za sprovođenje prvih radnih angažovanja na projektu „Kreiramo mogućnosti za krojenje novog života“ koji se implementira kroz program „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ – Inicijativa za inkluziju 3,  Nemačke razvojne saradnje – Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Pripremne aktivnosti su pre svega podrazumevale podizanje kapaciteta i veština ciljne grupe kroz obuku za pisanje biznis planova kao i obuku za šivenje. Paralelno sa tim, grad Sremska Mitrovica je nabavio potrebni repromaterijal i mašine za šivenje koje će u kasnijoj fazi projekta biti dodeljene najuspešnijim polaznicima obuke.

Sanja Mitrović