Obaveštenje o dežurstvu

Dežurstvo u Domu zdravlja „Dr Milorad – Mika Pavlović“ Inđija se uvodi za dane državnog praznika i to: 22, 23, 24. i 25. aprila 2022. godine prema sledećem rasporedu

(1) PEDIJATRIJA U INĐIJI: 22, 23. i 25. april 2022. god. od 07 do 14 časova;

(2) OPŠTA MEDICINA INĐIJA:

(22.04.2022.) od 07 do 14 časova;

(23.04.2022.) od 07 do 14 časova;

(24.04.2022.) od 08 do 12 časova;

(25.04.2022.) od 07 do 14 časova;

(3) STOMATOLOGIJA INĐIJA: 25. april 2022. god. 07 do 13 časova;

(4) APOTEKA U INĐIJI:

(22.04.2022.) od 08 do 15 časova;

(23.04.2022.) od 08 do 15 časova;

(25.04.2022.) od 08 do 15 časova;

(5) KOVID AMBULANTA: 22, 23, i 25. april 2022. godine od 07 do 15 časova;

(6) SLUŽBA LABORATORIJSKE I RTG DIJAGNOSTIKE: 22. i 25. april od 08 do 13 časova;

(7) SLUŽBA KUĆNE NEGE INĐIJA – podela terapije na terenu: 22, 23, 24. i 25. april 2022. godine od 07 do 17 časova;

(8) SLUŽBA KUĆNE NEGE BEŠKA – podela terapije na terenu: 22, 23, 24. i 25. april 2022. godine od 07 do 12 časova;

(9) SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI – PUNKT INĐIJA I PUNKT BEŠKA: 22, 23, 24. i 25. april 2022. godine – 24 sata.