Još jedna uspešna godina

Još jedna uspešna  poslovna godina za Javno komunalno preduzeće “Toplifikacija”. Prema bilansu uspeha, plan za 2021. godinu uspešno je ralizovan, a neto dobitak iznosi 31,1 milion dinara.Polovina ovih sredstava vraća se osnivaču, odnosno Gradu, a ostatak novca biće upotrebljen za nove investicije  i planirane remonte.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: