Stanje u Kovid ambulantama u Sremu

U nastavku programa sledi stanje u Kovid ambulantama u Sremu

ŠID:

UKUPAN BROJ PREGLEDA: 10

BROJ PRVIH PREGLEDA. 5

BROJ POZITIVNIH.  0

SREMSKA MITROVICA:

BROJ PREGLEDA: 31

BROJ PRVIH PREGLEDA: 21

BROJ POZITIVNIH :4

RUMA:

BROJ PREGLEDA: 45

BROJ PRVIH PREGLEDA 20

BROJ POZITIVNIH: 2

STARA PAZOVA:

BROJ PREGLEDA: 43

BROJ POZITIVNIH:3

Sanja Mitrović