Izveštaj o radu JKP”Toplifikacija”

Izveštaj o radu I finansijskom poslovanju za 2021.Godinu JKP „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica sa Odlukom o raspodeli dobiti za 2021.godinu, jedna je od tema Skupštine Grada Sremska Mitrovica zakazane za 19. april. Pored bilansa stanja i uspeha, u izveštaju će se razmatrati i troškovi grejne sezone iz 2021 godine koja je trajala 212 dana kao i sredstva utrošena na  investicije koje je ovo preduzeće imalo u protekloj godini.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: