Polaganje venaca (Video)

Na katoličkom groblju u Šidu obeležena je godišnjica smrti kapetana prve klase Krunoslava Ivankovića, koji je poginuo 14.aprila 1999. godine na Prokletijama, kada se sa svojojm četom suprostavio brojnim terorističkim snagama OVK, gde je pokušao da iz obruča izvuče ranjene vojnike iz reona karaule Košare. Vence su položili predstavnici lokalne samouprave i SUBNORa u Šidu:

Video: https://youtu.be/UEgXMGhHeVg

Sremska Televizija

%d bloggers like this: