Veće o povećanju cena prevoza putnika

Opštinsko veće u Rumi je na današnjoj sednici razmatralo Predlog Zaključka kojim se daje saglasnost na povećanje cena linijskog prevoza putnika.  U Zaključku se navodi da se saglasnost daje na povećanje prevoza putnika po pređenom kilometru u visini od 3%, a na osnovu obrazloženog zahteva privatnog partnera u skladu sa Javnim ugovorom o poveravanju obavljanja delatnosti linijskog prevoza putnika na teritoriji Opštine Ruma. Utvrđuje se nova cena linijskog prevoza putnika po pređenom kilometru i sada iznosi 86,62 dianra bez PDV-a.  Pored toga, veće je danas razmatralo i izveštaj o radu predsednika Opštine za prošlu godinu, kao i Žalbene komisije za 2021. godinu.

Sremska Televizija

%d bloggers like this: