Revizija završnog računa

Nacrt Odluke o  angažovanju eksternog revizora za reviziju završnog računa budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2021. godinu jedna je od glavnih tema Skupštine Grada Sremska Mitrovica zakazane za utorak 19. april. Eksternu reviziju završnog računa budžeta Grada  izvršiće revizorska kuća koja ispunjava uslove za obavljanje poslova revizije Finansijskih izveštaja propisane zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, a za realizaciju odluke odgovorna je Gradska Uprava za budžet I lokalni ekonomski razvoj.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: